Slyröjning, Skorpstugan

Lördagen den 20 oktober, träffas vi igen för att röja sly vid Skorpstugan. Vi startar klockan 8.00 eller när det passar dig och arbetar som längst till klockan 12.00. Det blev inte riktigt färdigt när vi träffades för 14 dagar sedan så nu tar vi ytterligare en omgång.

Det är bra om man tar med sig någon form av redskap för att bekämpa sly med, grensax, röjsåg, vanlig såg eller yxa. Föreningen kommer ha med sig röjsåg så har du inga lämpliga verktyg, välkommen ändå och hjälp till att samla ihop grenar mm.

Vi tar en kaffepaus omkring klockan tio så ta gärna med egen kaffekorg.

Välkommen hälsar styrelsen i Föreningen Vendelsjön gm Torsten Thorsell

Röjningsdags!

Välkomna till en röjnings-förmiddag vid Skorpstugan. Datumet är 6/10 och vi beräknar att hålla på 08.00 till 12.00. Det är bra om man tar med sig någon form av redskap för att bekämpa sly exempelvis sekatör, grensax, såg, röjsåg eller yxa. Föreningen har en röjsåg som skall finnas på plats med förare. Ansvarig för det hela är Torsten Thorsell.

Fågeltornet Varggropens 20-års-jubileum.

Lördagen den 14 april 2018 var det exakt 20 år sedan Varggropens fågeltorn i södra änden av Vendelsjön invigdes. Tornet färdigställdes av frivilliga och ornitologer, alla med hammaren mitt i handen, under ledning av bröderna Torsten och Bernt Thorsell. Ekonomiska bidragsgivare var bland annat Upplandsstiftelsen.

Jubiléet var välbesökt i strålande april-sol med ca 90 intresserade i alla åldrar. Isen hade släppt runt vassruggarna så det fanns öppet vatten för skrattmåsarna och alla deras bevingade vänner. Tack vare många fågelintresserade besökare kunde ett stort antal olika fågelarter noteras. Familjen och markägarna af Petersens – Lindqvist från Åhl Grönt grillade, med strykande åtgång, hamburgare och lammkorv, från deras egna ekologiska och KRAV uppfödda djur på strandängarna.

Anders Arnell, tidigare ordf. i Föreningen Vendelsjön och ledamot i Upplands Ornitologiska förening var först i talarkören med en intressant historik över bygget och mycket annat. Martin Amcoff, Upplandsstiftelsen gjorde en tillbakablick kring en av Upplands bästa fågelsjöar. Därefter fortsatte Gunnar Nilsson, ordförande i Föreningen Vendelsjön, att informerade om nuvarande aktiviteter inom föreningen samt framförde ett stort tack för de fantastiska insatser som gjorts tidigare inom föreningen. Avslutningsvis berättade markägarna Ebba och Pär, om sitt företag Åhl Grönt.

Efter de jubilerande orden serverades bubbel i ute-vänliga muggar från Upplandsstiftelsen. Skådningen fortsatte under eftermiddagen i sol och värme och möjligheter fanns att gå en tipspromenad.

Varggropens Fågeltorn ligger på privat mark vid Åhl och omges av åker och beteshage för djur. Markägarna upplåter marken för passage till tornet och bilparkering uppe vid vägen upplåts av familjen Ohlström.

VARGGROPENS FÅGELTORN I ÅHL, VENDEL FYLLER 20 ÅR!

Välkommen att fira ute vid tornet
Fågelguidning – Familjeaktiviteter – Festligheter

LÖRDAG 14 APRIL 2018

PROGRAM

08.30 ca Upplands Ornitologiska Förenings jubileumsexkursion med fågelkunniga på plats vid Varggropens fågeltorn för guidning. Artlista i storformat för gemensamt kryssande under förmiddagen.

10.00 Jubileumsprogram: fortsatt fågelguidning; fågelkryss för barn; familjeaktiviteter; tipsrunda för stora och små; försäljning av grillad lammkorv och hamburgare från platsens betesdjur; fältmingel och möjlighet att ställa frågor till föreningar, markägare, byggare, Upplandsstiftelsen med flera.

11.00-11.30 Samlat program med korta tal av Föreningen Vendelsjön, Upplandsstiftelsen och markägarna, följt av jubileumsceremoni med servering av alkoholfritt bubbel.

11.30-ca 13.00 Aktiviteterna vid Varggropen fortsätter.

Varmt välkomna hälsar Föreningen Vendelsjön, Upplandsstiftelsen, Örbyhus Biologiska Förening och Upplands Ornitologiska Förening!


Ängslyckans café
håller dessutom öppet kl 1230-15 för fika med fågeltema, lite värme om det behövs, bokloppis och ett litet fågelquiz.