Kategoriarkiv: Okategoriserade

Lite information om röjningen av rännan vid Kättslinge Hamn.

Vi har nu fått beslutet om bifall  av föreningens ansökan om vattenverksamhet för muddring i Vendelsjön i vattenområdet utanför fastigheten Kättslinge 8:3. Det som då saknas är ett positivt  beslut om undantag från strandskyddsreglerna och förhoppningsvis har vi ett sådant snart.

Den person som skall gräva i inloppet senare under hösten varit och tittat på jobbet och han såg inga problem med att hjälpa oss att ta fram kanalen i sitt ursprungliga skick.  Just nu ser det alltså positivt ut vad gäller att kunna genomföra detta projekt.

Avslutningsvis – en påminnelse om och kolla upp att medlemsavgiften för 2023 är betald och sist men inte minst –  ha en riktigt trevlig sommar ☀️

Kättslinge hamn

Föreningen har sökt och beviljats fått medel från Leader Nedre Dalälven till att förbättra båtrännan från hamnen till det öppna vattnet vilket betyder att vi kan återställa den gamla båtrännan till sitt ursprungliga skick.