Invigning av förstärkningsvall, dämme och fiskvandringsränna

Invigning av förstärkningsvall, dämme och fiskvandringsränna

Lördagen den 2 okt blev en stor dag för Föreningen Vendelsjön. Ca 40 personer hade samlats vid södra utloppet för Vendelsjön för att inviga arbetet som utförts av föreningen tillsammans med Upplandsstiftelsen, Fyrisåns vattenförbund samt markägare och finansierats med ett Lova-bidrag. (Lokala vattenvårdsprojekt).                                                                                      

Förstärkningsvallen är ca 300 meter lång och består av plastspont som är nedtryckta i marken för att förhindra att sjöns vatten rinner ut på fel ställe vid högvatten. 

Det gamla dämmet var ruttet och fungerade inte som det var tänkt. Det är nu ersatt av plastspont, lika som förstärkningsvallen. Nu fungerar det enligt den vattendom som finns.

I samband med det arbetet gjordes en fiskvandringsränna så fisk kan vandra upp i Vendelsjön.  Återstående vandringshinder från Fyrisån upp till Vendelsjön är Ekeby Kvarn och Järstadammarna vid Vattholma.

Föreningens ordförande Torsten Thorsell berättade på plats om arbetet gällande projektets bakgrund och genomförande.

Zahrah Lifvendahl från Fyrisåns vattenförbund förrättade invigningen genom att klippa ett band vid dämmet.