Isinformation

Vendelsjön fryser ofta till tidigt och lockar många att besöka isen. Detta är givetvis positivt men vi vill från föreningen påpeka några viktiga saker:

Vistelse på isen sker alltid på eget ansvar och på egen risk – det är bara du själv som ansvarar för din säkerhet.

Se till att du har tillräcklig iskunskap innan du ger dig ut på isen. Se t.ex Issäkerhetsrådet

Föreningen Vendelsjön har ingen information om isens staus (tjocklek, kvalitet, etc) utan sådan information måste sökas på annat håll.

Det sker ingen ”officiell” plogning av banor på sjön. I den mån plogning förekommer är det på privat initiativ och inget föreningen har information om eller ansvar för. Tänk på att spår efter fordon, människor eller djur på isen bara säger att isen höll för dem  då – inte att den håller för dig nu.

Isens svaga punkter är bl.a; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn. Samtliga av dessa behöver du ha koll på och ta hänsyn till på Vendelsjön.

Avslutningsvis några punkter kopierade från Issäkerhetsrådet:

  • Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen
  • Prova alltid isen med en ispik om du är osäker
  • Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10 cm tjock
  • Tänk på att ny is, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag
  • Lär dig var isens svaga punkter är; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn
  • Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen
  • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”
  • Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka

/ Styrelsen