Lindholmen

Mål: Att bredda passagen med öppet vatten vid Lindholmen för att öka omsättningen av vatten i sjön och hindra igenväxningen vilken på sikt skulle leda till attt sjön delas i två.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt