Hantering av personuppgifter

Föreningen samlar in de personuppgifter som är nödvändiga för att:

  • Veta vilka som är medlemmar
  • Kunna skicka information till medlemmarna

De personuppgifter som hanteras är:

  • Namn
  • Postadress
  • Mailadress
  • Mobilnummer ( i samband med Swishbetalning).

Styrelsen ansvarar för hanteringen av personuppgifter

För eventuella frågor kring vilka uppgifter som är lagrade eller föreningens hantering av personuppgifter kontakta styrelsen via mail styrelsen@vendelsjon.se

För ytterligare information kring föreningens hantering av personuppgifter se denna sida

För allmän information om skydd av personuppgifter mm hänvisar vi till Integritetsskyddsmyndigheten.