Landboängsbäcken

Mål: Att återskapa ett fritt utlopp i sjön från Landboängsbäcken så att fisk kan vandra upp och leka på översvämningsytorna kring bäcken.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt