Grusning och röjning vid Kättslinge

Den 6:e oktober lade vi på mera grus på stigen ner till hamnen och det röjdes en del träd för att förbättra framkomligheten.