Djupkarta

Djupkarta över Vendelsjön

Källa: Vatten i Uppsala län 1997 utgiven av Upplandsstiftelsen