Ny logotype 2018

Efter cirka 20 års verksamhet har Föreningen Vendelsjön via årsmötet och styrelsens uppdrag fastställt ny logotyp. Uppdraget var att enkelt och tydligt beskriva Vendelsjön.

Vendelsjön, cirka 9 km lång är en av Upplands bästa fågelsjöar och åker du efter ”söndagsvägenser man många fantastiska ekar, den största med en omkrets på cirka 690 centimeter.

Styrelsen vill också passa på att omnämna Örbyhus Slott, bland annat känt för att Erik XIV påstås giftmördad där 1577. Eller varför inte besöka Orangeriet, byggt på 1820-talet med sina fantastiska sommarkonserter.

Föreningen verkar för att bofasta och hitresta ska bli medvetna om sjöns betydelse för människor, fåglar, och andra djur. Dessutom tycker vi att kunskapen om den betydelse som Vendelsjön och bygden har haft genom historien, som skådeplats för järnålderskultur och Vasa-intriger, är viktig att hålla levande. Sedan föreningens start har det lagts ned tusentals timmar på att hålla sjön öppen, frisk, vacker och tillgänglig. Det praktiska arbetet med sjörensning och andra aktiviteter är föreningens främsta syfte.