Protokoll 2023

Sammanfattning styrelsemöte måndag 12 juni 2023

 1. Punkter kvar sedan tidigare möten

Idé att sätta en brevlåda vid vindskyddet på Gålön med info om föreningen samt en gästbok. 230612: Brevlåda och gästbok finns nu på Gålån.   

 1. Läget i projekt
 • Inget besked ännu om vår LOVA-ansökan.
 • Kättslinge hamn och stig. Stigen är färdig och blev lite billigare än vi trodde. 
 • Invigning av Kättslinge hamn planeras preliminärt till våren 2024.
 1. Båtläget 

Småbåtarna är i sjön och Truxorn är snart klar för sjösättning. Kaptensträff på söndag 18/6 kl 19.   

 1. Betalande medlemmar och påminnelse

Påminnelse skickas ut per mejl, tillsammans med en liten lägesrapport. 

 1. Vattenläget 

Det är rekordlågt vattenstånd, nästan som lägst någonsin sen mätningarna startade. 

 1. Facebook och hemsida

Inget nytt. 

 1. Övriga frågor
 • Fyrisåns vattenförbund ska på bussutflykt och kommer att besöka Vendelsjöns utlopp den 18 augusti. Ebba och Torsten kommer att ta emot dem, ev någon mer. 
 1. Nästa möte kommer att hållas den 16 aug 2023.

 

Sammanfattning styrelsemöte torsdag 13 april 2023

1. Medlemsbladet
Planering av skrivande och distribution. Planen är att få ut medlemsbladet i brevlådorna till Valborg.

2. Läget i projekt
Inget besked om LOVA.
Ansökan om strandsskyddsdispens är inlämnad
Kättslinge hamn. Planering av arbete med parkering och stig.
Leader tar beslut imorgon om vi beviljas bidrag.

3. Ekonomi och bankärenden.
Inget nytt, kassan ser bra ut.

4. Övriga frågor
Vi har tilldelats Tierps kommuns miljöpris på 15 kkr! Utdelning på galamiddag, fredag den 5 maj. Torsten och Ebba går.

Nästa möte kommer att hållas den 12 juni 2023.

 

 

 

Sammanfattning styrelsemöte onsdag 15 februari 2023 

 1. Årsmöte

Lokal bokad, kallelse går ut via mejl. 

 1. Vendelsjön lever vidare.
 • Projektansökan LONA är inskickad. Inget nytt.
 • Kättslinge hamn. Söka Leader medel och anlita Sala Vassklippning om vi får bidrag.
 1. Nästa möte är det konstituerande mötet efter årsmötet, lördagen den 18 mars 2023.

 

 

Sammanfattning styrelsemöte onsdag 18 januari 2023 

 1. Årsmöte

Planering av årsmötet den 18 mars kl 15. 

 1. Vendelsjön lever vidare.
 • Projektansökan LONA är inskickad. 
 • Kättslinge hamn. Söka Leader medel? Ev börja röja på land. 
 • Idé att göra en utställning om projektet i efterhand.  
 1. Övriga frågor
 • Gålön har ju fått ett fint vindskydd. Idé att sätta dit en brevlåda med info om föreningen samt en gästbok.
 • Kassören Martin har förslag på två personer som skulle kunna bli kaptener.
 1. Nästa möte är ett kort avstämningsmöte in för årsmötet, onsdagen den 15 februari.