Protokoll 2023

Sammanfattning styrelsemöte onsdag 29 november 2023

 1. Läget i projekt

Vendelsjön lever vidare

 • Vi har haft startmöte med kommunen. Lite detaljer återstår kring vem som tar fakturor. Föreningen kan inte dra av moms, kommunen måste upphandla.
 • Drönarfotografering av Upplandsstiftelsen blev inställt pga snö. Planeras till sensommar/tidig höst innan arbetena drar igång.
 • Förslag på en hemsida för projektet ska tas fram.

Varggropens fågeltorn/södra Vendelsjön.

 • Föreningen har fått medel från Upplandsstiftelsen att förbättra stigen ner till tornet. 
 1. Betalande medlemmar och ekonomi

Ca 110 st medlemmar totalt. 

 1. Årsmöte 2024

Årsmötet blir den 16 mars kl 15 i församlingshemmet vid Vendels kyrka. 

 1. Hemsida/Facebook/månadsbrev med julhälsning

Hemsidan och Facebook rullar på. 

Julhälsning skickas ut till medlemmarna

 

 

Sammanfattning styrelsemöte torsdag 12 oktober 2023

 1. Läget i projekt

Kättslinge hamn

 • Grävning och grusning är klart. Bekostas av Leader-medel
 • Bänk, anslagstavla och grind är på plats, bekostas av Upplandsstiftelsen-bidrag. 
 • Invigning ska planeras till våren. 

Vendelsjön lever vidare

 • Vi har beviljats LONA-medel! 316 kkr! Tyvärr inte för Gålön. 
 1. Klippningsrapport
 • Gått jättebra, inga större missöden!
 • Några nya kaptener i år
 • Larvbanden börjar bli gamla, behöver bytas på sikt. 
 • Vi har haft Kaptensmiddag. Bra att ha på hösten efter avslutad säsong. 
 1. Betalande medlemmar  

Några nya medlemmar har tillkommit, ca 105-110 st totalt. 

 

 1. Vattenläget i sjön

Har sjunkit ca 20 cm sen i augusti. 

 1. Årsmöte 2024

Preliminärt den 16 mars.

 

 

Sammanfattning styrelsemöte onsdag 16 augusti 2023

Läget i projekt
Kättslinge hamn
Faktura kommit för strandskyddsdispens vid Kättslinge.
Ansökan skickad till Tierps kommun om bidrag som kan täcka strandskyddsdispensen.
4 september sker grävning i båtrännan.
Idé om kanotskjul för flytvästar och paddlar, ställning för kanoter.
Anslagstavla, skylt och karta ska sättas upp.
Idé att beställa livboj från Trygghansa.

Vendelsjön lever vidare
LONA-ansökan – komplettering inskickad.

Klippningsrapport
Vi har fått med oss 3 nya kaptener.
Maskinerna har gått bra. Ett stopp på Yamaha-motorn. Truxorn har funkat bra. Det börjar bli dags att byta banden.
Klippt i årännan mot dammen.

Betalande medlemmar
Ca 105 medlemmar totalt hittills i år.

Vattenläget i sjön
Första halvan av augusti så höjdes vattenytan med 40 cm. I juni var det lägsta uppmätta nivån någonsin i juni, och i augusti är det högsta uppmätta nivån någonsin i augusti.

Fyrisåns vattenförbund studiebesök vid södra Vendelsjön
Fyrisåns vattenförbund ska på bussutflykt och kommer att besöka Vendelsjöns utlopp den 18 augusti. Tyvärr är det för alldeles för blött på stigen och för mycket vatten i ån för att kunna gå till utloppet, så det får bli plan B – berätta och visa bilder vid fågeltornet.

 

Sammanfattning styrelsemöte måndag 12 juni 2023

 1. Punkter kvar sedan tidigare möten

Idé att sätta en brevlåda vid vindskyddet på Gålön med info om föreningen samt en gästbok. 230612: Brevlåda och gästbok finns nu på Gålån.   

 1. Läget i projekt
 • Inget besked ännu om vår LOVA-ansökan.
 • Kättslinge hamn och stig. Stigen är färdig och blev lite billigare än vi trodde. 
 • Invigning av Kättslinge hamn planeras preliminärt till våren 2024.
 1. Båtläget 

Småbåtarna är i sjön och Truxorn är snart klar för sjösättning. Kaptensträff på söndag 18/6 kl 19.   

 1. Betalande medlemmar och påminnelse

Påminnelse skickas ut per mejl, tillsammans med en liten lägesrapport. 

 1. Vattenläget 

Det är rekordlågt vattenstånd, nästan som lägst någonsin sen mätningarna startade. 

 1. Facebook och hemsida

Inget nytt. 

 1. Övriga frågor
 • Fyrisåns vattenförbund ska på bussutflykt och kommer att besöka Vendelsjöns utlopp den 18 augusti. Ebba och Torsten kommer att ta emot dem, ev någon mer. 
 1. Nästa möte kommer att hållas den 16 aug 2023.

 

Sammanfattning styrelsemöte torsdag 13 april 2023

1. Medlemsbladet
Planering av skrivande och distribution. Planen är att få ut medlemsbladet i brevlådorna till Valborg.

2. Läget i projekt
Inget besked om LOVA.
Ansökan om strandsskyddsdispens är inlämnad
Kättslinge hamn. Planering av arbete med parkering och stig.
Leader tar beslut imorgon om vi beviljas bidrag.

3. Ekonomi och bankärenden.
Inget nytt, kassan ser bra ut.

4. Övriga frågor
Vi har tilldelats Tierps kommuns miljöpris på 15 kkr! Utdelning på galamiddag, fredag den 5 maj. Torsten och Ebba går.

Nästa möte kommer att hållas den 12 juni 2023.

 

 

 

Sammanfattning styrelsemöte onsdag 15 februari 2023 

 1. Årsmöte

Lokal bokad, kallelse går ut via mejl. 

 1. Vendelsjön lever vidare.
 • Projektansökan LONA är inskickad. Inget nytt.
 • Kättslinge hamn. Söka Leader medel och anlita Sala Vassklippning om vi får bidrag.
 1. Nästa möte är det konstituerande mötet efter årsmötet, lördagen den 18 mars 2023.

 

 

Sammanfattning styrelsemöte onsdag 18 januari 2023 

 1. Årsmöte

Planering av årsmötet den 18 mars kl 15. 

 1. Vendelsjön lever vidare.
 • Projektansökan LONA är inskickad. 
 • Kättslinge hamn. Söka Leader medel? Ev börja röja på land. 
 • Idé att göra en utställning om projektet i efterhand.  
 1. Övriga frågor
 • Gålön har ju fått ett fint vindskydd. Idé att sätta dit en brevlåda med info om föreningen samt en gästbok.
 • Kassören Martin har förslag på två personer som skulle kunna bli kaptener.
 1. Nästa möte är ett kort avstämningsmöte in för årsmötet, onsdagen den 15 februari.