Protokoll 2024

Sammanfattning styrelsemöte måndag 26 februari 2024

 1. Läget i projekt

Kättslinge hamn

 • Invigning under planering. 
 • Frälsarkrans beställd.

Vendelsjön lever vidare

 • LONA delrapport för 2023 är inskickad. 
 • Tillstånd för att gräva vid Landboängsbäcken och Lindholmen förträngningen, totalt 3000 m2, har inkommit. 
 • Den tilltänkta entreprenören är vidtalad och förvarnad om projektet.
 • Ingen röjning gjord ännu, men och vatten/snöläget tillåter så kan vi göra förberedande arbete. 
 • Upplandstiftelsen fick tyvärr inte medel för södra Vendelsjön. 
 1. Stadgeändringar

Vi vill göra några små justeringar i stadgarna på årsmötet: §2 Vendel Tegelsmora pastorat. §5 Uppdatera angående hur kallelse till årsmötet sker. För att stadgeändringen ska gå igenom krävs beslut på två årsmöten i rad.

 1. Årsmöte 2024, 16 mars

Lokalen är bokad, fika är beställt. Oskar Jonsson, föreningen Tegelsmorasjön, kontaktas om medverkan. 

 1. Övriga frågor

-Två från styrelsen var med på årsmötet för föreningen Utveckla Örbyhus Tobo Vendel (ÖTV). Bra kontakt. 

 1. Nästa möte

är det konstituerande styrelsemötet i samband med årsmötet den 16 mars.

Sammanfattning styrelsemöte onsdag 24 januari 2024

 1. Mötets öppnande.  
 1. Föregående protokoll, från styrelsemötet 23 november 2023, genomgicks och lades till handlingarna.  
 1. Kvarstående punkter sen tidigare möten

-231012: Sätta upp en karta vid Kättslinge hamn med rastplatser. 240124: Finns nu på plats.

 1. Läget i projekt

Vendelsjön lever vidare

 • Kommunen har svårt att ta emot fakturor i projektet, då de först måste upphandla entreprenörer. Vi provar att söka ytterligare medel från länsstyrelsen för att täcka kostnaden för moms, om föreningen ska ta emot fakturorna. 
 • Ansökan om vattenverksamhet vid Lindholmen och bäckutloppet är inskickad till länsstyrelsen. 

Kättslinge hamn

 • Planering av invigning. Idé att kontakta hembygdsföreningen för samverkan  
 • Idé bygga kanotställning vid Kättslinge hamn.  
 • Beställa frälsarkrans från Trygghansa.
 1. Betalande medlemmar och ekonomi

Idag cirka 113 st betalande medlemmar, jämfört med 128 st förra året. 

 1. Årsmöte 2024

Kallelse går ut via mejl och med post till dem som inte har e-postadress. Handlingarna kan begäras ut om man vill ha dem i förväg. 

 1. Hemsida/Facebook/månadsbrev 

Hemsidan och Facebook rullar på. 

 1. Nästa möte

kommer att hållas den 26 februari 2024, för en kortare genomgång inför årsmötet och delrapportering av LONA-projektet.