Publikt evenemang

Mål: Att i samband med projektets avslut genomföra (minst) ett publikt evenemang för att visa upp sprida information om projektet, de deltagande organisationerna och LONA samt att visa upp genomförda åtgärder.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt