Välkommen

Föreningen Vendelsjön vårdar Vendelsjön

Föreningen Vendelsjön bildades för mer än 20 år sedan, 1996. Sedan dess har det lagts ned tusentals timmar på att hålla sjön öppen, frisk, vacker och tillgänglig. Det praktiska arbetet med sjörensning och andra aktiviteter är föreningens främsta syfte.

Vi vill även verka för att bofasta och hitresta ska bli medvetna om sjöns betydelse för människor, fåglar, och andra djur. Dessutom tycker vi att kunskapen om den betydelse som Vendelsjön och bygden har haft genom historien, som skådeplats för järnålderskultur och Vasa-intriger, är viktig att hålla levande.

Vi jobbar tillsammans med lokalbefolkning, sommarboende och andra föreningar i Vendel. Vi har kontakter med kommun och myndigheter, och samarbetar med olika bidragsgivare för att kunna genomföra stora och små förbättringar runt vår sjö.

Stöd vårt arbete! Bli medlem!

Medlemsskap kostar 200 kr per år och hushåll. Sätt in 200 kr på Bankgiro 5675-9681 alternativt Swish 123 133 2303 och skicka oss ett mail med namn, mailadress  och postadress till torsten.thorsell@vendelsjon.se

Den som väljer att stödja föreningen ekonomiskt som medlem ger också sitt tillstånd till att föreningen får lagra adressuppgifter i syfte att underlätta utskick och kommunikation med medlemmarna.