Skötselplan för Vendelsjön

Skötselplanen beskriver vilka områden som klipps eller röjs, vilken metod som används och vid vilken tidpunkt. Föreningen har tagit fram planen med utgångspunkt i biologiska värden – för att gynna fågellivet, fiskleken, etc.

För frågor och synpunkter runt åtgärdsprogrammet maila till kontakt@vendelsjon.se

Karta över Vendelsjön finns här

1.Stranden samt sjön söder om skorpstugan: Området begränsas av skog i norr och söder.

Åtgärd: Röjning av buskar o klenare träd samt klippning av vattenvegetation 2–3 ggr/år

Mål. Att skapa en vass och buskfri zon vilket ger fri sikt mot slottet samt att skapa en öppning i vassbältet

2. Sjön utanför Örbyhus slott.

Åtgärd: Klippning av vattenvegetation 2–3 ggr/år samt borttagande av vass och säv vid strandkant

Mål: Att skapa en öppen klarvattenyta

3. Förträngningen där sjön svänger efter Örbyhus slott.

Åtgärd: Klippning av vegetation 2–3 ggr/år

Mål: att bredda mittfåran för att skapa en ca 30 m bred vass och säv-fritt stråk genom svängen

4. Stranden samt sjön utanför badhuset.

Åtgärd: Klippning av vegetation 2–3 ggr/år

Mål: Att behålla en öppen klarvattenyta samt att hålla stranden öppen

5.Strandzon nedanför Skarbo/Tallhem samt sjön utanför.

Åtgärd: Röjning av sly och vass samt klippning av vegetation i sjön.

Mål: Att skapa en öppning av vass/busk bältet vid sjön samt behålla klarvattenytan

6.Skarboudden. Sjön samt den östra stranden ca 150m kring kraftledningen

Åtgärd: Klippning 2 ggr/år

Mål. Att hålla stranden fri från vass och säv samt hålla en vass och säv-fri yta i sjön

7. Gålön

Åtgärd: Klippning av vass och säv samt övrig vattenvegetation 1 ggr/år

Mål. Att hålla strandzonen fri från växtlighet räknat från viken in vid västra sidan till den östra sidan av ön.

8.Hov. Stranden runt halvön samt sjön utanför, sjöytan går ihop med område 11.

Åtgärd: Klippning 2–3 ggr/år

Mål: Att skapa en vegetationsfri yta i sjön samt hålla vass och säv borta från stranden.

9.Udde 500 m norr om Hov.

Åtgärd: Klippning av vass och säv samt röjning av busk och småträd 1ggr/år

Mål. Att hålla en buskfri strandzon samt hålla rent från vass och säv i sjön.

10. Smultrongärdsviken.

Åtgärd: Klippning av vass och säv samt övrig vegetation 2 ggr/år

Mål: Att hålla viken ren från vass o säv för att knyta ihop dom betade ängarna med sjön.

11. Sjöns största klarvattenyta, begränsas av Hov i norr samt Smultrongärdsviken i söder.

Åtgärd: klippning 2–3 ggr/år

Mål: Att hålla rent från näckrosor på den djupaste delen av sjön. Som även vid lågvatten kan fungera som lite av en syrepump för sjön.

12. Badplats vid Romstarbo sommarstuge-område

Åtgärd: Klippning 2–3 ggr/år.

Mål: Att hålla vegetationen borta från badet samt strand och sjön utanför.

13. Mittrännan i sjön.

Åtgärd. Klippning 2–3 ggr/år.

Mål: Att hålla en ränna fri från växtlighet genom hela sjön. Bredden varierar men bör vara minst 10m.

Övriga åtgärder.

Vasskanten runt sjön bör beskäras för att förhindra att vassen vandrar längre ut i sjön, detta bör göras vartannat år. Området nedanför Åhl (fågelområdet) sköts efter bästa förmåga av dess nyttjare.

/