Vendelsjöområdets landhöjning

Bildspel över Vendelsjöområdets landhöjning 4000 – 1250 f Kr

Landhöjningen är beräknad utifrån sedimentanalyser och arkeologiska fynd varifrån en matematisk regressionsyta har skapats – en för varje tidsålder.

Kartotna har konstruerats av Göran Alm, Naturgeografiska Institutionen vid Stockholms Universitet.