Protokoll 2022

Sammanfattning styrelsemöte måndag 28 november 2022 

 1. Årsmötet

Planering av årsmöte – Förslag på datum: 18 mars.  

 1. Vendelsjön lever vidare.

Projektansökan till LONA ska gå in senast 1 dec. Medfinansieringsintyg från Upplandsstiftelsen och Fyrisåns Vattenförbund är klara. Ska skickas med som bilaga. 

 1. Övriga frågor
 • Julhälsning skickas ut per mejl.  
 • Studiefrämjandet – filmkvällen är inrapporterad och medel beviljade.  
 1. Nästa möte är onsdagen den 18 januari 2023.

 

Sammanfattning styrelsemöte måndag 24 oktober 2022  

 1. Vendelsjön lever vidare.

-Möte med Tierps kommun på gång angående ansökan om LOVA eller LONA-bidrag.  

-Leader – vi kan söka 30 kkr, med motfinansiering 70 timmar egen tid.

 1. Ekonomi
 • Ingen anledning till oro. 
 1. Filmvisning på onsdag

Bra marknadsföring – inbjudan delad på Facebook, affischer uppsatta, mejl utskickat till medlemmar och andra osv. Hoppas på många som kommer!

 1. Övriga frågor
 • Bra med vatten i sjön. Vallen håller tätt.
 1. Nästa möte är den 28 november.

 

Sammanfattning av styrelsemöte måndag 19 september 2022 

 1. Anmälan till kommunens lokala överenskommelse med föreningarna (lök).

Beslutades att anmäla föreningen till kommunens lokala överenskommelse med civilsamhället.  

 1. Vendelsjön lever vidare
 • Vi har fått positivt svar om kommunens medverkan i projektet. Vi ska få en ny kontaktperson på kommunen som bor i trakten. 
 • Vi har även fått en kontaktperson på Leader, och drar vidare i den kontakten. 
 1. Kättslinge hamn
 • Fältbesök gjordes i lördags 17/9. 
 1. Ekonomi och medlemsinformation

Nu 127 st betalande medlemmar. Fyrisåns vattenförbund ska faktureras för klippning. 

 1. Filmvisning

Ebba ber bygdegården om hjälp med annons för utskrift i a4 och a5. Alla hjälper till att sprida inbjudan. Bertil sätter upp affisch vid PRO. Bertil bakar kolakakor. 

 1. Övrigt
 • Föreningen Tegelsmorasjön var på besök igår 18 september till dämmet och vallen. De blev inspirerade och kommer att gå vidare med något liknande hos dem. 
 • Slottet planerar åtgärder vid kajen.
 1. Nästa möte är den 24 okt. 

Sammanfattning styrelsemöte onsdag 8 juni 2022

 1. Kvarstående punkter från tidigare protokoll:
  • Vindskydd på Gålön. Vindskyddet är nu färdigt!  
  • Grind eller stätta behöver byggas mellan hagarna på väg mot andra fågeltornet och dämmet. Grinden är nu på plats.
 1. Vendelsjön lever vidare
  • Inte så mycket att rapportera, ordf påminner Tierps kommun. 
  • Väntar på svar från Upplandstiftelsen ang stöd till åtgärder vid Kättslinge hamn. 
 1. Motorköpet

Dorotea mekaniska har återbetalat del av köpesumman av den nya motorn till Truxorn Vendela I pga en felfakturering. 

 1. Båtläget
  • Motorn ska snart lyftas i Truxorn.
  • Övriga båtar är på gång att sjösättas.
  • Båtmotorn till den ena näckrosbåten är nyservad.
 1. Medlemsavgifter

Vi har 90 medlemmar som betalat medlemsavgiften, och ca 30 st ej betalda. Påminnelse skickas ut

 1. Övriga frågor
 • Hembygdsföreningen har tagit fram en modell på skylthållare som används på deras kulturstig mm. Styrelsen beslutade att köpa in två stycken att använda t.ex. vid Kättslinge hamn och vid nya utloppet. 
 • Vattenläget i sjön ser bra ut.
 • Filmvisning med Håkan Qvarnström i bygdegården. Bygdegården är gärna med och samarrangerar. Det blir en film om uttrar, delvis inspelad vid Vendelsjön. Styrelsen beslutade att snarast boka ett datum, t.ex. en onsdag i okt-nov. 
 • Föreningen Tegelsmorasjön vill komma på besök efter sommaren. 
 1. Nästa möte är det 22 aug 

 

Sammanfattning styrelsemöte tisdag 3 maj 2022

 1. Medlemsblad
 • Färdigt och utdelat. Bra jobbat alla!
 1. Hovfesten

Vi kollar med UNT om gamla artiklar om Hovfesten.  

 1. Vendelsjön lever vidare
 • Ansökan är inskickad till Upplandsstiftelsen för åtgärder på land vid Kättslinge hamn. 
 • Kontakt tagen med Upplandsstiftelsen ang södra änden av sjön. De avser inte att dra igång något i år, kanske nästa år. 
 • Vi försöker få kontakt med Tierps kommun. 
 • Fyrisåns vattenförbund kontaktade. 
 • Nästa steg: börja fila på en bidragsansökan.
 1. Truxor

Tillkommande reparationskostnader – fattas delar som hör till motorn. Motorbyte påbörjat. Pumparna ska renoveras. 

 1. Övriga frågor
 • Vi har fått hjälp med inbetalningskort till medlemsbladet.
 • Måla träöverbyggnaden på plastsponten m Roslagsmahogny.
 • Säckarna är nedkörda till vallen vid andra fågeltornet, ska bara läggas ut.
 1. Nästa möte är det 8 juni.

 

 

 

Sammanfattning styrelsemöte onsdag 2 mars 2022

 1. Tillförordnad kassör

Kassör Magnus Rinaldo slutar sin anställning på Örbyhus Gods, och slutar därmed också som kassör i föreningen Vendelsjön. Ordförande Torsten Thorsell tar tillfälligt över kassörsposten tills ny kassör är på plats. 

 1. Årsmötet
  Planering inför årsmötet. Kallelse går ut via epost. 
 1. Vendelsjön lever vidare
 • Arbetsgruppen har haft möte med Örbyhus Gods angående de åtgärder som planeras på godsets ägor. 
 • Budget framtagen för en mindre insats på land vid Kättslinge hamn. Planen är att skicka in ansökan till Upplandsstiftelsens bidrag för friluftsaktiviteter. 
 • Kontakt ska tas med Leader.
 1. Medlemsblad 

Vi funderar på tema för årets vårbrev. Brevet ska gå ut under april.

 1. Övriga frågor 
 • Hovutflykten i maj. Föreningen skickar ut en fråga på Facebook ang minnen, foton, prylar från flygfesten.
 1. Nästa möte är ett kort extramöte den 31 mars 2022 kl 18.30 inför årsmötet.  

 

Sammanfattning av Styrelsemöte måndag 10 januari 2022

 1. Vindskydd på Gålön.  Byggmaterial nu utkört till Gålön och redo för att bygga i sommar.  
 2. Årsmötet. Bestämdes att skjuta fram årsmötet från den 12 februari till 9 april. Sammankallande för valberedningen var adjungerad till mötet för att stämma av vilka poster som behöver besättas. 
 1. Vallprojektet. Vallprojektet är nu helt avslutat, lånet till Upplandsstiftelsen är återbetalt. 
 1. Vendelsjön lever vidare – lägesinfo
  Arbetsgruppen har träffat flera tänkbara samarbetspartners och får nu fundera hur vi går vidare med bidragsansökningar.
 1. Övriga frågor
  – Tack till Håkan Rudström som har plogat en lång fin skridskobana på isen.  

– Fototävling på Facebook – bästa vinterbilden från Vendelsjön. Vinnaren får vara omslagsbild på föreningens FB-sida. Tävlingen ger lite aktivitet på sidan och lockar kanske några fler medlemmar.

 1. Nästa möte är den 2 mars 2022.