Skötselplan

Mål. Att sätt upp en skötselplan för de genomförda åtgärderna så att syftet med dessa upprätthålls över tid.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt