Angående möjligheten att bada i Vendelsjön

Det finns ingen kommunal badplats i Vendelsjön utan möjligheten till bad  styrs utifrån vad som gäller enligt allemansrätten och vad respektive markägare eventuellt tillåter därutöver.

Det innebär bl.a. att det inte sker någon kontroll av vattenkvalité, bottenförhållanden eller växtlighet  utifrån lämpligheten att bada

Information om allemansrätten : https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/

Information om naturbad i Tierps kommun:   https://www.tierp.se/underwebbar/badhus-och-utebad/naturbad.html