Medlemsavgift 2024

Årsmötet den 16.e mars beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2024 d.v.s 200 Kr.

Sätt in beloppet (200 kr) på Bankgiro 5675-9681 alternativt Swish 123 133 2303 och skicka oss ett mail med namn, mailadress och postadress till torsten.thorsell@vendelsjon.se

Den som väljer att stödja föreningen ekonomiskt som medlem ger också sitt tillstånd till att föreningen får lagra adressuppgifter i syfte att underlätta utskick och kommunikation med medlemmarna.

Föreningens ändamål är att skydda och utveckla de natur- och turistintressen samt kulturella och historiska värden som Vendelsjön och landskapet däromkring representerar. Detta skall göras i samverkan med markägare, länsstyrelsen, kommun, andra samhällsinstutioner samt intressenter för jordbruk, fiskevård, kultur, turism och naturvård i vid bemärkelse.

Stöd vårt arbete! Bli medlem!