Alla inlägg av Jan Karlsson

Medlemsavgift 2024

Årsmötet den 16.e mars beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2024 d.v.s 200 Kr.

Sätt in beloppet (200 kr) på Bankgiro 5675-9681 alternativt Swish 123 133 2303 och skicka oss ett mail med namn, mailadress och postadress till torsten.thorsell@vendelsjon.se

Den som väljer att stödja föreningen ekonomiskt som medlem ger också sitt tillstånd till att föreningen får lagra adressuppgifter i syfte att underlätta utskick och kommunikation med medlemmarna.

Föreningens ändamål är att skydda och utveckla de natur- och turistintressen samt kulturella och historiska värden som Vendelsjön och landskapet däromkring representerar. Detta skall göras i samverkan med markägare, länsstyrelsen, kommun, andra samhällsinstutioner samt intressenter för jordbruk, fiskevård, kultur, turism och naturvård i vid bemärkelse.

Stöd vårt arbete! Bli medlem!

Årsmöte lördag den 16 Mars 2024 kl. 15.00

Medlemmarna kallas till årsmöte lördag den 16 Mars 2024 kl. 15.00
Mötet hålls i församlingslokalen vid Vendels kyrka.

Program.

  1. Årsmötesförhandlingar.
    Alla handlingar till mötet finns på plats.
  2. Presentation via kommenterat bildspel av föreningens arbete under 2020 talet och samtal om mötets idéer om framtida arbeten inom föreningen.

Vid lämplig tid tar vi paus för kaffe/te och kaka.

Hjärtligt välkomna

Styrelsen

Lite information om röjningen av rännan vid Kättslinge Hamn.

Vi har nu fått beslutet om bifall  av föreningens ansökan om vattenverksamhet för muddring i Vendelsjön i vattenområdet utanför fastigheten Kättslinge 8:3. Det som då saknas är ett positivt  beslut om undantag från strandskyddsreglerna och förhoppningsvis har vi ett sådant snart.

Den person som skall gräva i inloppet senare under hösten varit och tittat på jobbet och han såg inga problem med att hjälpa oss att ta fram kanalen i sitt ursprungliga skick.  Just nu ser det alltså positivt ut vad gäller att kunna genomföra detta projekt.

Avslutningsvis – en påminnelse om och kolla upp att medlemsavgiften för 2023 är betald och sist men inte minst –  ha en riktigt trevlig sommar ☀️