Lite information om röjningen av rännan vid Kättslinge Hamn.

Vi har nu fått beslutet om bifall  av föreningens ansökan om vattenverksamhet för muddring i Vendelsjön i vattenområdet utanför fastigheten Kättslinge 8:3. Det som då saknas är ett positivt  beslut om undantag från strandskyddsreglerna och förhoppningsvis har vi ett sådant snart.

Den person som skall gräva i inloppet senare under hösten varit och tittat på jobbet och han såg inga problem med att hjälpa oss att ta fram kanalen i sitt ursprungliga skick.  Just nu ser det alltså positivt ut vad gäller att kunna genomföra detta projekt.

Avslutningsvis – en påminnelse om och kolla upp att medlemsavgiften för 2023 är betald och sist men inte minst –  ha en riktigt trevlig sommar ☀️