Vassröjning Kättslinge hamn 230607

Den 7:e juni 2023 röjdes vass i kanalen från hamnen ut i sjön. Syftet med röjningen är att det ska vara lättare att komma ut i sjön med kanot under sommaren i väntan på den större rensningen i höst.