Tierps Kommuns Miljöpris 2023.

Föreningen Vendelsjön har tilldelats Tierps Kommuns Miljöpris 2023.

Utmärkelserna delas ut en gång per år och pristagarna utses av Kommunstyrelsens arbetsutskott..

I motiveringen skriver man bl.a. ”….Föreningen har under flera år lagt ner ett idogt arbete för att bevara Vendelsjöns natur och biologiska sfär och möjliggjort för besökare att vistas i området på ett hållbart sätt….”