Kättslinge hamn

Föreningen har sökt och beviljats fått medel från Leader Nedre Dalälven till att förbättra båtrännan från hamnen till det öppna vattnet vilket betyder att vi kan återställa den gamla båtrännan till sitt ursprungliga skick.