Medlemskap Föreningen Vendelsjön

För att fortsätta utveckla Föreningen Vendelsjön är det angeläget att vi är många som är medlemmar och betalar medlemsavgiften. Ganska många har redan betalt för 2019, men vi saknar ett antal som tidigare varit medlemmar. Medlemskapet kostar 200 kr per år och hushåll. Stöd Föreningen Vendelsjön genom att sätta in 200 kr på postgiro 946640-0.  Om du redan har betalat medlemsavgiften för 2019 kan du lämna denna påminnelse utan åtgärd och föreningen tackar för inbetalningen och stöd.

Föreningen Vendelsjön

         Styrelsen