Tyvärr har det blivit fel plusgironummer i Medlemsbrevet, dessutom har ett antal fått felaktigt plusgironummer på inbetalningskortet. Vi beklagar verkligen uppkommet fel. RÄTT Plusgironummer är 946640-0