Vattenstånd september 2022

 

1/9      31,0
6/9      33,0
13/9    35,0
17/9    40,0
18/9    42,0
19/9    44,0
20/9    47,0
22/9    50,0
23/9    52,0
25/9    55,0
27/9    56,0
30/9    57,0