Vattenstånd augusti 2022

 

3/8      23,5
6/8      26,5
10/8    25,0
13/8    23,0
15/8    22,0
18/8    21,0
21/8    24,0
25/8    22,5
28/8    27,0
29/8    29,5
31/8    30,0