Sammanfattning styrelsemöte tisdag 12 oktober 2021

En sammanfattning av protokollet från styrelsemötet den 12 oktober 2021  finns under
Styrelsen informerar -> Protokoll 2021

Notera att sammanfattningarna av protokoll nu är uppdelade per år för att få en
bättre struktur.

Protokoll 2021