Invigningen flyttas igen

Med hänsyn till framkomligheten behöver vi flytta fram invigningen av dämme & fiskvandring till ett datum runt månadsskiftet september – oktober. Info om nytt datum kommer i dagarna