Den planerade invigningen av dämmet och fisktrappan flyttas!

Hej alla medlemmar !
 
Den planerade invigningen av dämmet och fisktrappan flyttas!  
Preliminärt till någon helg under andra halvan av augusti. 
 
Anledningen till flytten är att det nu är så blött i marken och så mycket växtlighet att vi inte kan vara säkra på att det går att genomföra ett bra evenemang som tidigare planerat.
 
Mer information kommer när vi har ett exakt datum.
 
Vill också passa på att önska alla en Trevlig Sommar !
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen