Årsmötesinformation

 

Föreningen Vendelsjöns årsmöte är som vi tidigare meddelat framflyttat och vi har nu bokat ett datum för mötet som kommer att äga rum den 29 maj kl 15.00.

Mötet är planerat att vara i  orangeriet på Örbyhus Slott förutsatt att  pandemiläget tillåter det,  annars blir det samma datum och tid men via länk viken i så fall skickas ut senare.
 
Ett fysiskt årsmöte är givetvis att föredra men vi känner inte att det  är möjligt att skjuta upp mötet ytterligare då det behövs ett formellt avslut på 2020 så att föreningen kan gå vidare med arbetet för Vendelsjöns bästa.
 
Handlingar inför  årsmötet har skickats  till medlemmarna