Angående fiskevårdsområde och fiskevårdsområdesförening.

Sammanfattning av den information vi fått fram angående fiskevårdsområde och fiskevårdsområdesförening.

  • Styrelsen har varit i kontakt med länsfiskekonsulenten i Uppsala Daniel Brelin och den vägen fått kopia av stadgarna för Vendels Fiskevårdsområdesförening samt namn på kontaktpersoner vid bildandet.
  • Fiskevårdsområdet omfattar enligt stadgarna ”…Vendelsjön, Kyrksjön, Tegelsmoraån mellan Kyrksjön och Vendelsjön och Vendelån från Vendelsjön till gränsen för Uppsala kommun..” 
  • Enligt stadgarna §27 kan föreningen bara upplösas av länsstyrelsen vilket innebär att den formellt är aktiv dock finns inga aktuella kontaktuppgifter och ingen information om föreningen finns registrerad på fiskekartan.se eller ifiske.se
  • Det finns ingen information om att det skulle pågå något aktivt arbete i föreningen. (Styrelsen har varit i kontakt med de ursprungliga kontaktpersonerna samt efterlyst information på sociala medier).
  • Vendelsjön är enskilt vatten och rätten att fiska i sjön styrs av respektive fiskerättsinnehavare. (Ett syfte med föreningen var att sälja fiskekort men något sådant har vad vi vet aldrig tagits fram)
 
 
Det är troligt att en aktiv fiskevårdsområdesförening skulle gynna vården av Vendelsjön men ett initiativ att ”återuppliva” denna måste komma från berörda fikerättsinnehavare vilka enligt stadgarnas §4 utgör föreningens medlemmar.  Vad gäller styrelsen för Föreningen Vendelsjön är denna fråga avslutad.