Vi fortsätter med ett utdrag ur Vendelkråkan 1999 med följande rubrik:

Vendelbåten, skriven av Birger Wallén finns följande utdrag att läsa:

”Så är den färdigbyggd och sjösatt under högtidliga former. Att bygga en båt just i Vendel är kanske inte så främmande med tanke på båtgravarna och de rika båtgravsfynden i Vendel. Dock har inte hembygdsföreningen kommit på den tanken, men när föreningen Vendelsjön som sin symbol tog en vendeltida båt blev det naturligare och lättare att känna samhörighet. Föreningens ordförande Ola Vettergren såg ett klart samband med en rensad sjö där också båtarna kan färdas utan att fastna i vass och näckrosor.

Han kom tidigt i kontakt med Åsa Egerquist som lovade att bygga båten. Åsa representerade sig själv och konsten att bygga båtar enligt vikingaförlaga på ett kunnigt och illustrativt sätt på ett välbesökt möte i Vendels församlingshem och även i förra årets Vendelkråka. För hembygdsföreningen innebär båtens tillkomst att man på ett påtagligt sätt ger besökare sambandet båtgravarna – vendeltid. Båtbygget kom därmed att bli ett gemensamt projekt föreningarna emellan.”

”Kyrkbacken bestämdes som byggplats och en del material hämtades från Norrtälje där Viksbåten byggdes. Ekar och furuträd till båten skänktes av Örbyhus Gods där Åsa var med och ”tog ut” virket.”

” Av båtarna i Vendel fanns vid utgrävningarna i början av 1880-talet endast bordnitarna kvar som kunde ge en uppfattning om båtarnas storlek och längd. Man kan dock utgå ifrån att båtarna i Vendel såg likadana ut som Årbybåten så vi törs kalla den för Vendelbåt”.

 

För den intresserade finns hela artikeln att läsa i Vendelkråkans Årsskrift 1999. Dessa finns till försäljning direkt från Vendels Hembygdsförening (hans.eklund@karbyvendel.se). Tidskrifterna kommer också att vara tillgängliga under firandet den 8 september vid kyrkan.