Röjningsdags!

Välkomna till en röjnings-förmiddag vid Skorpstugan. Datumet är 6/10 och vi beräknar att hålla på 08.00 till 12.00. Det är bra om man tar med sig någon form av redskap för att bekämpa sly exempelvis sekatör, grensax, såg, röjsåg eller yxa. Föreningen har en röjsåg som skall finnas på plats med förare. Ansvarig för det hela är Torsten Thorsell.