Fågeltornet Varggropens 20-års-jubileum.

Lördagen den 14 april 2018 var det exakt 20 år sedan Varggropens fågeltorn i södra änden av Vendelsjön invigdes. Tornet färdigställdes av frivilliga och ornitologer, alla med hammaren mitt i handen, under ledning av bröderna Torsten och Bernt Thorsell. Ekonomiska bidragsgivare var bland annat Upplandsstiftelsen.

Jubiléet var välbesökt i strålande april-sol med ca 90 intresserade i alla åldrar. Isen hade släppt runt vassruggarna så det fanns öppet vatten för skrattmåsarna och alla deras bevingade vänner. Tack vare många fågelintresserade besökare kunde ett stort antal olika fågelarter noteras. Familjen och markägarna af Petersens – Lindqvist från Åhl Grönt grillade, med strykande åtgång, hamburgare och lammkorv, från deras egna ekologiska och KRAV uppfödda djur på strandängarna.

Anders Arnell, tidigare ordf. i Föreningen Vendelsjön och ledamot i Upplands Ornitologiska förening var först i talarkören med en intressant historik över bygget och mycket annat. Martin Amcoff, Upplandsstiftelsen gjorde en tillbakablick kring en av Upplands bästa fågelsjöar. Därefter fortsatte Gunnar Nilsson, ordförande i Föreningen Vendelsjön, att informerade om nuvarande aktiviteter inom föreningen samt framförde ett stort tack för de fantastiska insatser som gjorts tidigare inom föreningen. Avslutningsvis berättade markägarna Ebba och Pär, om sitt företag Åhl Grönt.

Efter de jubilerande orden serverades bubbel i ute-vänliga muggar från Upplandsstiftelsen. Skådningen fortsatte under eftermiddagen i sol och värme och möjligheter fanns att gå en tipspromenad.

Varggropens Fågeltorn ligger på privat mark vid Åhl och omges av åker och beteshage för djur. Markägarna upplåter marken för passage till tornet och bilparkering uppe vid vägen upplåts av familjen Ohlström.