Kättslinge Hamn 9:e maj -23

Några bilder från Kättslinge Hamn den 9:e maj 2023.

Ny grind
Gamla stättan har gjort sitt
Markeringar inför grävning av ny stig
Befintlig stig
Rännan ut mot sjön
Befintlig (äldre) stig sett från sjön upp mot Kättslinge