Utflykt till festplatsen vid Hov 14 maj

Utflykt till festplatsen vid Hov

Lördagen den 14 maj, kl 12:00, arrangerar Föreningen Vendelsjön och Vendels hembygdsförening en utflykt till den gamla festplatsen vid sjön. 

Med början runt 1950 framtill 80-talet anordnade här Vendels Jaktvårdsförening festligheter med scenframträdanden, dans, pilkastning, korvförsäljning och framförallt flyguppstigningar med sjöflygplan. Det var mycket populära tillställningar som drog mycket folk, ibland över 3 000 personer.

Vi kommer att visa miljön och berätta mer om flygfestligheterna. Det finns ju många av oss som minns dessa stora årliga händelser med glädje.

Vi kommer även att berätta om strandängarna runt sjön och planerna på att restaurera vissa igenväxta delar. 

Ta gärna med kaffekorg. Det finns möjligheter att sitta på bänkar och vid bord som ursprungligen har använts på festplatsen. Ingen föranmälan krävs.