Vattennivåerna 2021

Sammanställning av förra årets avvägningar i Vendelsjön visat att vattennivån under växtsäsong (Maj- September) kom upp till den nivå som vattendomen syftar till.  Det var den tredje gången under dom 16 år  vi mätt sjön hållit sig på denna nivå. Dom föregående högvattensåren 2009 och 2012 var det regniga somrar med exceptionellt högt vatten under juni – juli medans årets sommar var ganska normal med en topp i maj vad gäller nederbörd. 

Årets siffror pekar på att vårat arbete med vallen i söder helt klart har gett ett resultat i form av att vattnet lite saktare rinner ur sjön. Det blir väldigt spännande att under dom kommande åren fortsätta att följa upp vattennivån och förhoppningsvis få en ännu säkrare bekräftelse på att vårat arbete ger resultat i form av att avrinningen bromsas upp så sjön kan hålla nivåerna i  vattendomen. 

Den syrebrist i sjön som fiskeklubben från Norrtälje larmade om verkar inta vara akut längre då vi har provborrat i den norra delen av sjön och där var vattnet friskt utan svaveldoft. Troligen har mildperioderna medfört att friskt vatten har tillförts sjön via Tegelsmoraån och alla småbäckar och diken som finns runt sjön. Det är dock en balansgång på en knivsegg för om vi får en längre köldperiod så kan det  uppstå stora problem med syresättningen av vattnet. Anledningen till att den här situationen uppstår är de enorma mängder biomassa som sjunker ner på höstarna och sedan under nedbrytningsprocessen förbrukar syret i vattnet. Denna situation är inte något nytt utan har återkommit då och då under tidens gång. Det varnades för detta redan på femtiotalet i en artikel om Vendelsjön men vi hoppas på att även syresättningen ska  bli lite bättre om vi kan hålla mer vatten kvar i sjön.