Invigning Fiskvandringsväg, renoverat dämme och vall 2 oktober kl 11.00 – ca 12.00

Invigning Fiskvandringsväg, renoverat dämme och vall vid Vendelsjön

2 oktober kl 11.00 – ca 12.00 vid Vendelsjöns utlopp.

Samling kl 10.30 för gemensam promenad

  • vid fågeltornsparkeringen i Ål eller
  • vid kyrkan (först bil, sen en kortare promenad)

    Kaffe, te, saft och kaka serveras.

    Invigningstalare och bandklippare: Zahrah Lifvendahl, Fyrisåns vattenförbund.

    Kläder efter väder, grova skor eller stövlar rekommenderas. Frågor? Kontakta Torsten Thorsell, tel 073-022 10 03.

Välkomna!

page1image55778000