Styrelseprotokoll 11 maj 2020

 Föreningen Vendelsjön 

Styrelsemöte måndag 11 maj 2020, Hovstugan 

Närvarande: Torsten Thorsell, Bertil Gustafsson, Magnus Rinaldo, Jan Karlsson, Marguerite d´Otrante, Erland Söderström och Ebba af Petersens. 

1. Mötets öppnande. 

2. Föregående protokoll, från mötet 26 februari 2020, genomgicks och lades till handlingarna. 

3. Utestående punkter. 200208: På årsmötet framkom att ska finnas ett fiskevårdsområde i sjön sedan 1989, som sträcker sig från Tegelsmorasjön. Styrelsen kollar upp detta vid tillfälle. 

4. Medlemsbrevet – hur gick det? Medlemsbreven är utdelade, många via bil/cykel och några via post. Ebba skriver ut extra ex som vi kan dela ut till potentiella blivande medlemmar. Medlemsregistret behöver uppdateras, Torsten och Bertil ansvarar. 

5. Vallprojektet. a. Ekonomi – vi har fått beviljat ytterligare medel från Länsstyrelsen för att täcka momspengarna! Upplandsstiftelsen kommer också att ställa upp som bank och låna ut pengar tills vi får sista utbetalningen av LOVA-bidraget efter rapportering. 

b. Spontbeställning. Beslut: Vi accepterar offerten på spont från PRL till en summa av 282 624 kr. Vi har också begärt in offerter på virket från bl a Gimo Bygg. 

c. Eget arbete: Det blir en medlemsaktivitet med att fylla sandsäckar på fågeltornsparkeringen i juli. Torsten organiserar, Tobbe Gunnarsson bistår med säckar. 

6. Båtläget. Bra, inga större reparationer är planerade – endast småmek till en kostnad av ca 2-3000 kr. 10-11 kaptener finns. 

7. Hemsidan och Instagram. Janne har undersökt hemsidan, och domänen belastar ett okänt kreditkort. Beslut: Vi försöker byta till faktura istället för detta kreditkort. Det finns också en nyhetsbrevstjänst som vi inte använder, avslutar den. Vi startar ett Instagramkonto med Janne och Bertil som administratörer. Janne ansvarar för ovanstående. 

8. Hedersmedlemmar. Det finns några hedersmedlemmar sen tidigare. Beslut: inga nya hedersmedlemmar i år. För att kunna utse hedersmedlemmar måste kriterier tas fram. 

9. Övriga frågor. a. Drivmedelskort till Vendela – vilka ska ha? Till QStar har Torsten och Håkan och till Örbyhusmacken har Gunnar och Torsten. Torsten undersöker vilka som behöver. 

b. Zahrah Lifvendahl har berättat att det finns ytterligare medel att söka från LSt. Ebba meddelar Zahrah att vi kan hänga på om de söker, annars hoppar vi över. 

10. Nästa möte hålls den 15 juni kl 18 på Golfrestaurangen. 

Torsten Thorsell, ordf Ebba af Petersens, sekr