Kategoriarkiv: Styrelsen informerar

Styrelseprotokoll

Sammanfattning av styrelsemöte i Föreningen Vendelsjön 5 december 2019.

 

Ekonomi: Stabil ekonomi. Under 2019 har det varit större kostnader för underhåll av båtarna. Generösa bidrag från Vendel – Tegelsmora pastorat och Romstarbo sommarstugeförening har inkommit. Vendels Fiberförening har upphört och det ekonomiska överskottet delats mellan 4 lokala föreningar där Föreningen Vendelsjö ingick. Föreningen är mycket tacksam för dessa bidrag.

 

Projektet ”Vendelsjön läcker”: Projektet har pågått under flera år och positivt är att sökt LOVA-bidrag är beviljat av Länsstyrelsen. Föreningen Vendelsjön måste dock på egenhand söka ekonomiska partners för att projektet skall kunna genomföras. I ansökan har även

behandlats genomförande av en fisktrappa vid dämmet samt dämmets funktion.

Tidsplan: arbetet måste vara klart under 2020. Arbetet kan bara ske under torrperioden dvs midsommar – aug, drygt 2 månader. Projektledarskap behöver diskuteras.

Projektet kommer att redovisas på årsmötet. Då har alla möjlighet att få fullständig information och ställa frågor. Vi hoppas många medlemmar sluter upp på årsmötet 8 febr 2020, se nedan.

 

Projektet VendelOttar: Aktiviteten tillsammans med Vendels hembygdsförening är avslutat och blev uppskattad. Genom ekonomiskt förlustbidrag från Tierps kommun har föreningen inte haft några kostnader för evenemanget. Mer information om dagen finns i senaste numret av Vendels Hembygdsförenings skrift ”Vendelkråkan”.

 

Föreningens årsmöte 2020: Mötet sker lördag 8 febr 2020 kl 15 i Församlingshemmet vid Vendels kyrka. Mötet inleds med förhandlingar, därefter kaffeservering till självkostnadspris

Avslutningsvis välkomnar vi Sören Eriksson, biolog med mångårig erfarenhet av vattenvårds-

och naturvårdsfrågor, anställd till del på Upplandsstiftelsen och egenföretagare, som

kommer tala om ”Reglering av Vendelsjöns vattennivå”. En mycket aktuell fråga med

anledning av beviljat LOVA-bidrag kopplat till vårt projekt ”Vendelsjön läcker”.

 

Vi ses på årsmötet lördag 8 februari 2020!