Styrelsemöte 201113

På styrelsemötet i november  var vi och tittade på arbetet med vallen