1000-års firande

2019 firades 1000-års minnet av Vendels sjöfarare. Firandet genomfördes gemensamt av Vendels Hembygdsförening och Föreningen Vendelsjön.

Foto: Bertil Gustavsson