Protokoll 2023

Sammanfattning styrelsemöte onsdag 15 februari 2023 

 1. Årsmöte

Lokal bokad, kallelse går ut via mejl. 

 1. Vendelsjön lever vidare.
 • Projektansökan LONA är inskickad. Inget nytt.
 • Kättslinge hamn. Söka Leader medel och anlita Sala Vassklippning om vi får bidrag.
 1. Nästa möte är det konstituerande mötet efter årsmötet, lördagen den 18 mars 2023.

 

 

Sammanfattning styrelsemöte onsdag 18 januari 2023 

 1. Årsmöte

Planering av årsmötet den 18 mars kl 15. 

 1. Vendelsjön lever vidare.
 • Projektansökan LONA är inskickad. 
 • Kättslinge hamn. Söka Leader medel? Ev börja röja på land. 
 • Idé att göra en utställning om projektet i efterhand.  
 1. Övriga frågor
 • Gålön har ju fått ett fint vindskydd. Idé att sätta dit en brevlåda med info om föreningen samt en gästbok.
 • Kassören Martin har förslag på två personer som skulle kunna bli kaptener.
 1. Nästa möte är ett kort avstämningsmöte in för årsmötet, onsdagen den 15 februari.