Hemsidan uppdateras

Road-sign-works.svgSidan uppdateras och förnyas

Kortinformation om föreningen

Föreningen Vendelsjön

Föreningen Vendelsjön bildades för mer än 20 år sedan, 1996. Sedan dess har det lagts ned tusentals timmar på att hålla sjön öppen, frisk, vacker och tillgänglig. Det praktiska arbetet med sjörensning och andra aktiviteter är föreningens främsta syfte.

Stöd vårt arbete! Bli medlem!

Medlemsskap kostar 200 kr per år och hushåll.
Sätt in 200 kr på pg 94 66 40 – 0 och skicka oss ett mail med dina uppgifter.

Kontakt

Vill du kontakta föreningen, kontakta valfri person i styrelsen:

Styrelse
Pär Söderblom, ordförande 070-546 76 07 par.soderblom@vendelsjon.se
Gunnar Nilsson, vice ordf. 070-697 85 06 gunnar.nilsson@vendelsjon.se
Magnus Andersson, kassör 0295-101 84 magnus@örbyhusgods.se
Viveka Lindén, sekreterare viveka.linden@vendelsjon.se
Marguerite d’Otrante marguerite.dotrante@vendelsjon.se
Bertil Gustavsson 018-33 91 11 bertil.gustavsson@vendelsjon.se
Torsten Thorsell torsten.thorsell@vendelsjon.se
Jan-Erik Ågren 070-376 04 08 jan-erik.agren@vendelsjon.se