Kategoriarkiv: Okategoriserade

Möte med Fyrisåns vattenförbund

Den 22:a oktober var vi med på ett möte med Fyrisåns vattenförbund ( https://fyrisan.se ) för att följa  upp hur åtets vassröjning fungerat. Vår roll i detta är i första hand som observatörer även om vi givetvis berättar om arbetet i sjön och kan komma med synpunkter.

Entreprenören Sala Vassklippning ( https://salavassklippning.se ) sammanfattade året som att det övergripande fungerat bra både med projektstyrning, genomförande och kontakt med berörda intressenter.  Specifikt för Vendelån har det i år varit bra med vatten vilket underlättat klippningen.

För alla vattendrag gäller att träd och sly som hamnar i vattnet ger ett merarbete vid röjningen. Sedan finns en annan aspekt som är att döda träd i vattnet kan vara bra för den biologiska miljön. Det har genomförts en flyginventering för att märka ut hinder som borde åtgärdas.

Fyrisåns huvudfåra är helt rensad ner till Ulva. Det arbetet har utförts inom ramen för andra projekt.

Mer specifikt för det som närmast berör oss:

Man har inte tagit hänsyn till önskemål om tidigare klippning för att underlätta paddling. Det är snarare så att man vil klippa så sent som möjligt för att undvika återväxt under sommaren.

Sala Vassklippning ställer gärna upp med råd kring skötsel och reparation av Truxor båten.

Sammanfattningsvis så ger dessa möten en del information som vi kan ha nytta av och vi får en möjlighet att nå ut med att vi finns och vad vi gör. Vi bör vara med även kommande år.

Mötets ordförande Zahrah Lifvendahl och några mötesdeltagare

 

 

Invigning Fiskvandringsväg, renoverat dämme och vall 2 oktober kl 11.00 – ca 12.00

Invigning Fiskvandringsväg, renoverat dämme och vall vid Vendelsjön

2 oktober kl 11.00 – ca 12.00 vid Vendelsjöns utlopp.

Samling kl 10.30 för gemensam promenad

  • vid fågeltornsparkeringen i Ål eller
  • vid kyrkan (först bil, sen en kortare promenad)

    Kaffe, te, saft och kaka serveras.

    Invigningstalare och bandklippare: Zahrah Lifvendahl, Fyrisåns vattenförbund.

    Kläder efter väder, grova skor eller stövlar rekommenderas. Frågor? Kontakta Torsten Thorsell, tel 073-022 10 03.

Välkomna!

page1image55778000

Den planerade invigningen av dämmet och fisktrappan flyttas!

Hej alla medlemmar !
 
Den planerade invigningen av dämmet och fisktrappan flyttas!  
Preliminärt till någon helg under andra halvan av augusti. 
 
Anledningen till flytten är att det nu är så blött i marken och så mycket växtlighet att vi inte kan vara säkra på att det går att genomföra ett bra evenemang som tidigare planerat.
 
Mer information kommer när vi har ett exakt datum.
 
Vill också passa på att önska alla en Trevlig Sommar !
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen

Rekordhögt vattenstånd för juni i sjön

Vi har nu den högsta avlästa nivån för Juni sedan vi började att följa upp höjderna för 15 år sedan
 
Värdet 24,83 var den nivå som avlästes den 1 juni.
 
Den mer normala högsta nivån i juni brukar röra sig om
24,30-24,40 vilket är en avsevärd skillnad mot dagens värden. Det spännande att se hur länge vi får ha vattnet kvar på den här höga nivån i sjön

Årsmötesinformation

 

Föreningen Vendelsjöns årsmöte är som vi tidigare meddelat framflyttat och vi har nu bokat ett datum för mötet som kommer att äga rum den 29 maj kl 15.00.

Mötet är planerat att vara i  orangeriet på Örbyhus Slott förutsatt att  pandemiläget tillåter det,  annars blir det samma datum och tid men via länk viken i så fall skickas ut senare.
 
Ett fysiskt årsmöte är givetvis att föredra men vi känner inte att det  är möjligt att skjuta upp mötet ytterligare då det behövs ett formellt avslut på 2020 så att föreningen kan gå vidare med arbetet för Vendelsjöns bästa.
 
Handlingar inför  årsmötet har skickats  till medlemmarna