Alla inlägg av GunnarNilsson

Sammanfattning av årsmötesprotokollet 2020

 

”Rapport från årsmötet 2020 Årsmötet hölls som vanligt i församlingshemmet vid Vendels kyrka, i år med 36 närvarande medlemmar. Årets verksamhetsberättelse föredrogs. Förra årets stora händelse, 20-årsfirandet av Vendelbåten Ottar tillsammans med Hembygdsföreningen, blev lyckad och lockade ett hundratal deltagare. Båten ligger i vapenhuset i kyrkan, och på plats fanns Åsa Egerqvist som tillsammans med sin pappa byggde den. I övrigt medverkade spelmän, vikingar och utställare.

Vår vassbåt Vendela 1 genomgick en total översyn i början av sommaren 2019 efter förrförra årets haveri, men klippte ändå 90 timmar under sommaren. De mindre båtarna, som främst används till att klippa näckrosor, har varit ute totalt 119 timmar under 2019. Stort tack till de 11 kaptener hjälpt till att köra båtarna!

Ekonomisk redovisning föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Valberedningen presenterade sina förslag till delvis ny styrelse, som valdes av årsmötet. Slutligen avtackades avgående ordförande Gunnar Nilsson och avgående sekreterare Viveka Lindén med fina buketter från Örbyhus Slottsträdgård. Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe med gott fikabröd som Lena Wennman, Skarbo, hade bakat. Och medan deltagarna mumsade på bullar fick vi höra Sören Eriksson, Upplandsstiftelsen, berätta om projektet ”Vendelsjön läcker”. Sören visade också exempel från andra platser på fiskpassager och erosionsskydd med plastspont.”

Hälsningar Ebba

Styrelseprotokoll

Sammanfattning av styrelsemöte i Föreningen Vendelsjön 5 december 2019.

 

Ekonomi: Stabil ekonomi. Under 2019 har det varit större kostnader för underhåll av båtarna. Generösa bidrag från Vendel – Tegelsmora pastorat och Romstarbo sommarstugeförening har inkommit. Vendels Fiberförening har upphört och det ekonomiska överskottet delats mellan 4 lokala föreningar där Föreningen Vendelsjö ingick. Föreningen är mycket tacksam för dessa bidrag.

 

Projektet ”Vendelsjön läcker”: Projektet har pågått under flera år och positivt är att sökt LOVA-bidrag är beviljat av Länsstyrelsen. Föreningen Vendelsjön måste dock på egenhand söka ekonomiska partners för att projektet skall kunna genomföras. I ansökan har även

behandlats genomförande av en fisktrappa vid dämmet samt dämmets funktion.

Tidsplan: arbetet måste vara klart under 2020. Arbetet kan bara ske under torrperioden dvs midsommar – aug, drygt 2 månader. Projektledarskap behöver diskuteras.

Projektet kommer att redovisas på årsmötet. Då har alla möjlighet att få fullständig information och ställa frågor. Vi hoppas många medlemmar sluter upp på årsmötet 8 febr 2020, se nedan.

 

Projektet VendelOttar: Aktiviteten tillsammans med Vendels hembygdsförening är avslutat och blev uppskattad. Genom ekonomiskt förlustbidrag från Tierps kommun har föreningen inte haft några kostnader för evenemanget. Mer information om dagen finns i senaste numret av Vendels Hembygdsförenings skrift ”Vendelkråkan”.

 

Föreningens årsmöte 2020: Mötet sker lördag 8 febr 2020 kl 15 i Församlingshemmet vid Vendels kyrka. Mötet inleds med förhandlingar, därefter kaffeservering till självkostnadspris

Avslutningsvis välkomnar vi Sören Eriksson, biolog med mångårig erfarenhet av vattenvårds-

och naturvårdsfrågor, anställd till del på Upplandsstiftelsen och egenföretagare, som

kommer tala om ”Reglering av Vendelsjöns vattennivå”. En mycket aktuell fråga med

anledning av beviljat LOVA-bidrag kopplat till vårt projekt ”Vendelsjön läcker”.

 

Vi ses på årsmötet lördag 8 februari 2020!

 

 

 

 

 

 

Årsmöte

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna till årsmötet i Församlingshemmet, Vendels kyrka, lördagen den 8 Februari kl.15.00.        Har du inte fått kallelsen inom de närmaste två dagarna hör av dig till någon i styrelsen.                                                                                                                    Efter årsmötet blir det ett intressant föredrag angående Vendelsjön.            Är du inte medlem, läs mer under Välkommen på vår hemsida.                    www.vendelsjon.se  

Naturmorgon vid Vendelsjön

En kvinna i ett fågeltorn med tubkikare, vid en sjö. Annika Rastén.

 

Lördag 28 september 2019

Höstfågelmorgon vid Vendelsjön – och skogsdikenas stora klimatpåverkan

Fältreporter Lena Näslund sänder från Vendelsjön i Norduppland tillsammans med en hängiven ekoskådare – Annika Rastén. Hit cyklar hon ofta. Det är bara en och en halv mil! Hennes längsta cykeldrag för att få in nya arter på ekolistan blev 12 mil: för pungmes och gulhämpling.

Just nu passerar de sista ladusvalorna Vendelsjön, och sädgäss och tranor är på väg in. Från fågeltornet vid Varggropen har man bra sikt över sjöns vassar och bankar, och fälten runt omkring.

Och så uppmärksammar vi ett nytt förslag från Skogsstyrelsen om att rensa diken för att öka produktionen i skogen. Förslaget har fått hård kritik från bland annat klimatforskare, Naturvårdsverket och naturvårdsorganisationer eftersom utdikade torvmarker står för nästan lika stora utsläpp av klimatpåverkande gaser som hela biltrafiken.

Vi får också höra om storlommen som hamnat helt fel – inne i skogen i hästhagen, och behövde handfast hjälp för att komma tillbaka till vattnet.

I veckans kråkvinkel sprakar skogens alla gröna mossor som ett glittrande mirakel för den nyinflyttade skåningen Tina-Marie Qwiberg. Och hon har en önskan om att skogen ska få finnas för sin egen skull – inte bara vara en till synes oändlig ekonomisk resurs.

Vi ringer också upp Monica Häljestig som utgår från sin pappas handritade svampkarta för att kunna ta svamp och skog hem till honom, när han inte längre orkar ta sig ut dit själv.

Programledare är Jenny Berntson Djurvall.

1000-årsfirande av Vendels sjöfarare & 20-årsfirande av Vendelbåten ”Ottar”

 

Sammanfattning av det stora 1000-årsfirande av Vendels sjöfarare & 20-
årsfirande av Vendelbåten Ottar.
Firandet inleddes med en välbesökt högmässa i Vendels kyrka under ledning av Erland
Söderström. Efter mässan promenerade deltagarna till toner av välkända lokala spelmans-
musiker till Församlingshemmet där det serverades kaffe, smörgåsar och den goda
årklykstårtan.
Hembygdsföreningens ordförande Hans Eklund och Föreningen Vendelsjöns ordförande
Gunnar Nilsson hälsade välkomna.
Gunnar Andersson 1:e antikvarier Statens Historiska museum höll därefter ett intressant
föredrag på temat: Vendels båtgravar och aristokratiska gravrum. Informationen följdes av en
diskussion med många frågor. Det fina höstvädret gjorde det möjligt att utomhus lyssna till
våra duktiga lokala spelmän som bland annat spelade välkända båtlåtar.
Cirka ett 100-tal personer samlades sedan vid VendelOttar till en Skål för Vendelbåten och
bygdens sjöfarare. Därefter kunde man gå runt för att titta på utställningsmaterial från lokala
utställare. Åsa Egerqvist som tillsammans med sin pappa byggde Vendelbåten Ottar fanns på
plats för att berätta om vilka verktyg och metoder som gjorde det möjligt att bygga dessa
farkoster på den tiden.
Jonas Lyckman med kollega gjorde en inlevande och intressant beskrivning av hur föreningen
Uttaharjar återskapar klädsel, verktyg och vapen från vikingatiden.
Firandet avslutades med dragning i stora båtlotteriet.    

(Fler bilder från firandet  kommer att läggas ut senare på hemsidan.)

Vi avslutar med ett utdrag ur Vendelkråkan 1998 med följande rubrik:

Båten – vårt stolta arv skriven av Åsa Egerquist finns följande utdrag att läsa:

”Inför det kommande båtbygget har jag blivit ombedd att skriva några ord om forntida båtbygge. Men först skall jag kanske berätta lite om mig själv och hur jag kom in på båtbyggeri.

Jag heter Åsa Egerquist och är 28 år. Efter mina gymnasieår var jag trött på både läsandet och skrivandet. Och eftersom jag har lite konstnärliga anlag, sökte jag mig till konstskolan. Efter tre år med kroki och måleri vill jag lära mig ett hantverk. Det kändes mer riktigt att kunna lära sig bygga och skapa sådant som används av människor och som inte bara hänger som prydnad på en vägg.

Att jag fick reda på Skeppsholmens Folkhögskolas båtbyggerilinje var bara en händelse, och att jag sedan kom in vara nog bara tur.

Men in kom jag och det var mina bästa två skolår någonsin.

Nå, varför nu ”vikinga” båtar? Någon historia på högre nivå, eller arkeologi har jag aldrig läst. Dock har jag ett brinnande intresse för historia.

1987 fick jag se Blanka (en kopia på båt nr X från utgrävningarna på Helgeandsholmen) som Axel Lindberg byggde ihop med Ola Ericsson på Medeltidsmuseet.

Detta fann jag mycket fascinerande och 1993, då jag började mitt andra år på Skeppsholmens Folkhögskola, var valet för mig och min klasskamrat Kasper Enge enkelt. Vi skulle bygga en liten vikingabåt-dvs Årby båten, som är en 4 lång roddbåt.

Efter skolan har jag haft turen att dels vara i Norge en sommar och bygga en vikingabåt och dels har jag varit med om en hel del på Viksbåtskopian i Norrtälje.

Viksbåten är en 9,5 m lång 1100-tals båt, funnen i Vik-Söderbykarl, ett par mil utanför Norrtälje.

Bygga flytetyg har nog människan gjort i alla tider. Och vid tiden kring vikingatiden var båten säkert ett viktigt verktyg för att ta sig fram. Då var vattenvägarna förmodligen det enklaste sättet att resa.

Eftersom människan redan vid vendeltid länge hade byggt båtar här i Norden, anser jag att skillnaden på deras båtar och våra traditionella allmogebåtar inte skiljer sig avsevärt i konstruktion.

 

För den intresserade finns hela artikeln med illustrerande bilder på verktyg att läsa i Vendelkråkans Årsskrift 1998. Dessa finns till försäljning direkt från Vendels Hembygdsförening (hans.eklund@karbyvendel.se). Tidskrifterna kommer också att vara tillgängliga under firandet den 8 september vid kyrkan.