Invigning Fiskvandringsväg, renoverat dämme och vall 2 oktober kl 11.00 – ca 12.00

Invigning Fiskvandringsväg, renoverat dämme och vall vid Vendelsjön

2 oktober kl 11.00 – ca 12.00 vid Vendelsjöns utlopp.

Samling kl 10.30 för gemensam promenad

 • vid fågeltornsparkeringen i Ål eller
 • vid kyrkan (först bil, sen en kortare promenad)

  Kaffe, te, saft och kaka serveras.

  Invigningstalare och bandklippare: Zahrah Lifvendahl, Fyrisåns vattenförbund.

  Kläder efter väder, grova skor eller stövlar rekommenderas. Frågor? Kontakta Torsten Thorsell, tel 073-022 10 03.

Välkomna!

page1image55778000

Den planerade invigningen av dämmet och fisktrappan flyttas!

Hej alla medlemmar !
 
Den planerade invigningen av dämmet och fisktrappan flyttas!  
Preliminärt till någon helg under andra halvan av augusti. 
 
Anledningen till flytten är att det nu är så blött i marken och så mycket växtlighet att vi inte kan vara säkra på att det går att genomföra ett bra evenemang som tidigare planerat.
 
Mer information kommer när vi har ett exakt datum.
 
Vill också passa på att önska alla en Trevlig Sommar !
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen

Rekordhögt vattenstånd för juni i sjön

Vi har nu den högsta avlästa nivån för Juni sedan vi började att följa upp höjderna för 15 år sedan
 
Värdet 24,83 var den nivå som avlästes den 1 juni.
 
Den mer normala högsta nivån i juni brukar röra sig om
24,30-24,40 vilket är en avsevärd skillnad mot dagens värden. Det spännande att se hur länge vi får ha vattnet kvar på den här höga nivån i sjön

Årsmötesinformation

 

Föreningen Vendelsjöns årsmöte är som vi tidigare meddelat framflyttat och vi har nu bokat ett datum för mötet som kommer att äga rum den 29 maj kl 15.00.

Mötet är planerat att vara i  orangeriet på Örbyhus Slott förutsatt att  pandemiläget tillåter det,  annars blir det samma datum och tid men via länk viken i så fall skickas ut senare.
 
Ett fysiskt årsmöte är givetvis att föredra men vi känner inte att det  är möjligt att skjuta upp mötet ytterligare då det behövs ett formellt avslut på 2020 så att föreningen kan gå vidare med arbetet för Vendelsjöns bästa.
 
Handlingar inför  årsmötet har skickats  till medlemmarna
 
 

Angående fiskevårdsområde och fiskevårdsområdesförening.

Sammanfattning av den information vi fått fram angående fiskevårdsområde och fiskevårdsområdesförening.

 • Styrelsen har varit i kontakt med länsfiskekonsulenten i Uppsala Daniel Brelin och den vägen fått kopia av stadgarna för Vendels Fiskevårdsområdesförening samt namn på kontaktpersoner vid bildandet.
 • Fiskevårdsområdet omfattar enligt stadgarna ”…Vendelsjön, Kyrksjön, Tegelsmoraån mellan Kyrksjön och Vendelsjön och Vendelån från Vendelsjön till gränsen för Uppsala kommun..” 
 • Enligt stadgarna §27 kan föreningen bara upplösas av länsstyrelsen vilket innebär att den formellt är aktiv dock finns inga aktuella kontaktuppgifter och ingen information om föreningen finns registrerad på fiskekartan.se eller ifiske.se
 • Det finns ingen information om att det skulle pågå något aktivt arbete i föreningen. (Styrelsen har varit i kontakt med de ursprungliga kontaktpersonerna samt efterlyst information på sociala medier).
 • Vendelsjön är enskilt vatten och rätten att fiska i sjön styrs av respektive fiskerättsinnehavare. (Ett syfte med föreningen var att sälja fiskekort men något sådant har vad vi vet aldrig tagits fram)
 
 
Det är troligt att en aktiv fiskevårdsområdesförening skulle gynna vården av Vendelsjön men ett initiativ att ”återuppliva” denna måste komma från berörda fikerättsinnehavare vilka enligt stadgarnas §4 utgör föreningens medlemmar.  Vad gäller styrelsen för Föreningen Vendelsjön är denna fråga avslutad.

Julinformation 2020 från Föreningen Vendelsjön 

 

 

                                            Årsmötet 

På grund av det rådande pandemiläget som för närvarande sätter stopp för större samlingar så tänkte styrelsen att 2021 års årsmöte kommer att delas upp så att vi under Februari månad delger medlemmarna all information rörande mötet dvs verksamhetsberättelse, kassarapport, revisorernas utsaga, samt valberedningens förslag på styrelse samt övriga poster. Det beslutande årsmötet och kaptensmiddagen skjuts då fram till andra veckan i juni när vi  har möjlighet att vara utomhus samt att pandemin förhoppningsvis klingat av lite. Givetvis styrs detta i sista hand av de rekommendationer som gäller med anledning av pandemin. 

                                           Vallprojektet 

Som de flesta säkert redan har sett och även hört så har föreningen under hösten slutfört sitt projekt Vendelsjön läcker. Det hela tog sin början i slutet av september med anläggandet av fiskvandringen samt utbyte av befintlig dammkonstruktion. Resultatet blev att för första gången på över 60 år kan nu fisk röra sig mellan sjön och ån samt att vi har fått en ny dammkonstruktion som kommer att hålla för en lång tid framöver. 

 

Därefter vidtog arbetet med att förstärka vallen med hjälp av plast-spont som trycktes ned på en sträcka av 300 m samt kröntes med en träinklädnad. Detta utfördes för att förhindra att sjön dräneras i förtid under vårflödet som har varit fallet under dom senaste åren. Nu kommer allt vatten att styras ner till det rätta utloppet och nivåerna i sjön följa vattendomen på ett riktigare sätt. Allt detta har blivit utfört tack vare en stark arbetsinsats från medlemmarnas sida och vi vill rikta ett stort tack till alla er som har varit med och bidragit till att detta gick att genomföra. 

Rederirapport 
 

Vi har under året fortsatt med våra klippningar i sjön och har trots problem med Vendela 1 ändock klarat av att klippa dom ytor som vi har jobbat med under 20 års tid. Det tråkiga är att våran kaptensmiddag nu skjuts på framtiden men vi hoppas att samtliga kaptener ändå känner av våran tacksamhet för det jobb som görs.  

 

Adressuppgifter 

Vi går igenom och uppdaterar våra register för att säkerställa att vi kan nå alla medlemmar.  

Ni som inte är absolut säkra på att ni lämnat aktuell mail- och postadress kan väl skicka era kontaktuppgifter till: medlem2020@vendelsjon.se 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !